Скален феномен "Чудните мостове"

Скален феномен 
 „Чудните мостове”


Чудните мостове са скален феномен, известен също с името Скалните мостове. Скалният феномен се намира на 80 км южно от Пловдив, на 35 км северозападно от Чепеларе и само на 5 км северозападно от село Забърдо.
Те носят и името Еркюприя – от турски “ер”-земя и “кюприя” – мост. Някогашната пещера, образувана в мраморния щок от водите на р. Дълбок дол, се е срутила навярно при земетресение. Водите са отнесли падналите материали, като в резултат на това са се образували един до друг два, редки по своятакрасота, мраморни скални моста. Със своята внушителност горния мост смайва туристите. Дебелината на свода е около 20 метра, а пропастта под него е дълбока 45 метра. Моста е широк 45 метра. По него минава стара пътека от с.Орехово за с.Забърдо. 


Вторият мост, който е на 200 метра от първия, е по-скоро тунел, дълъг 60 метра. Той започва със сравнително широк отвор, който постепенно се стеснява, за да се превърне накрая в цепнатина. Близо пред втория мост е входът на Ледената пещера, в която до късно лято се задържа лед. Зад моста водата пропада във фуниевиден карстов понор и изчезва в недрата на земята. Тук се образува дива непроходима теснина, където високо на левия бряг на реката е огромният вход на Голямата пещера. 


Легенда разказва за създаването на Чудните мостове. Преди много години в землището на село Забърдо имало много пастири. Незнайно от къде се появил змей, който започнал да опустошава стадата им. Дълги години пастирите страдали от набезите на змея. Накрая те измислили как да го надхитрят. Натоварили едно магаре с прахан (сухо вещество от дървесна гъба, което служи за запалване на огън от огниво), запалили го и го изпратили срещу змея. Змеят глътнал магарето заедно с праханта, която бавно, но сигурно се разгаряла. Обезумелият змей отчаяно се опитвал да избяга, накрая намерил малка дупка в земята. Огромното му тяло отворило пролуката. След години, когато костите на змея изгнили, останали огромните сводести мостове. Така според легендата се появявили Чудните мостове.


Тъй като Чудните мостове са природен феномен, привличащ засилен туристически поток, в околностите са изградени не една и две почивни бази. За любителите планинари най-удобно е да се разходят до хижите „Чудните мостове” и „Скалните мостове”. Двете са на около километър разстояние една от друга, модернизирани (тъй като се поддържат от туристическо дружество в Чепеларе).През 1961 г.  Чудните мостове са обявени за природна забележителност.
През 2003 г. Чудните мостове са включени под No 85 (заедн с връх Голям Перелик) в списъка на 100-те национални туристически обекта.

« ▬▬▬ ♦ ▬▬▬▬ ♦ ▬▬▬▬ $$$ ▬▬▬▬ ♦ ▬▬▬▬ ♦ ▬▬▬ »


Няма коментари:

Публикуване на коментар